E-mail:    


Firma została utworzona w 1992 roku w Polsce jako spółka z ograniczona odpowiedzialnością. W pierwszym okresie, głównie świadczyliśmy usługi konsultacyjne i przeprowadzaliśmy szkolenia dla zainteresowanych w wejściu na rynki wschodnie. Te szkolenia regularnie odbywały się w rożnych miastach Polski i cieszyły się dużym zainteresowaniem dyrektorów i właścicieli polskich firm handlowych i zakładów produkcyjnych.

W okresie 1993-1996 ERBI została wyłącznym przedstawicielem RELCOM (pierwszego operatora rosyjskiego segmentu sieci INTERNET) na terenie Polski. Ponad 100 firm i organizacji korzystało w tym czasie, za pomocą ERBI, z serwisów informacyjnych sieci Internet.

W 1993 r przez ERBI zostało założone Centrum Informacji i Biznesu "INICJATYWA" przy Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie. Podstawowym celem tego Centrum była pomoc polskim firmom w znalezieniu partnerów handlowych w krajach WNP. W latach 1993-1995 Centrum wydawało czasopismo "Biznes Monitoring" (kwartalny informator gospodarczy o Rosji).

W październiku 1994 r. ERBI wspólnie z Polską Izbą Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych zorganizowała międzynarodową konferencje farmaceutyczną z udziałem 200 firm i przedsiębiorstw oraz przedstawicieli ministerstw i resortów Polski i Rosji.

W latach 1994-95 nasza firma opracowała ponad 30 badań rożnych segmentów gospodarki Rosji na zlecenie polskich firm i przedsiębiorstw produkcyjnych.

W okresie 1995-97 razem z firmami ”BMB Promotion” i KBN był opracowany i realizowany program „INFORINT” (pomoc polskim przedsiębiorstwom w znalezieniu partnerów biznesowych na wschodzie).

W 1996 roku ERBI zawarła trzyletnią umowę ze strategicznym partnerem - firmą COTY Worldwide Inc – światowym producentem kosmetyków i perfumerii. W Moskwie została założona spółka akcyjna "COTY RUSSIA" ("córka" wschodnioeuropejskiego oddziału COTY) - jako pierwsza filia tego koncernu na rynkach wschodnich. Zbudowaliśmy od zera pełna strukturę firmy (60 osobowy zespół), wynajęliśmy pomieszczenia, magazyny, zorganizowaliśmy logistykę, w krótkim czasie przeprowadziliśmy certyfikację całej produkcję koncernu (ponad 700 certyfikatów). W ciągu 3 lat została zorganizowana potężna dystrybucja w 25 regionach Rosji (ponad 60 dystrybutorów, regularnie kupujących produkcje koncernu), uzyskana płynność finansowa, przeprowadzono kompleksowe badania rynku i wiele kampanii marketingowych (w tym regularna reklama telewizyjna w prime timie na głównych federalnych kanałach). Strategia dystrybucji zaproponowana przez ERBI zaowocowała szybkim rozwojem COTY RUSSIA i dużymi oszczędnościami środków. W 1997 r jako kolejny krok współpracy naszych firm została utworzona od podstaw dystrybucja na Ukrainie: znaleziono i zaangażowano kilkadziesiąt dealerów, opracowano i przestrzegano wykonywanie planów sprzedażny, została udzielona aktywna pomoc marketingowa i logistyczna dealerom. W wyniku tych działań w ciągu 9 miesięcy obroty COTY osiągnęły 300% dotychczasowej sprzedażny działu importu z Polski.

W 1997 r na zlecenie firmy "KRIMARG" (polskiego producenta sprzętu chłodniczego) w Moskwie został otwarty oddział tej firmy. ERBI pomogło nie tylko zorganizować biznes w Rosji ale i przez dłuższy okres wspierało rosyjską filię (pomagała przystosować się do rosyjskich warunków, udzielało konsultacji w zakresie doradztwa handlowego, podatkowego, finansowego i logistycznego).

W 2000 r. ERBI podpisała kolejną wieloletnią umowę strategiczną z polskim oddziałem holdingu Den Braven Sealants - firmą Den Braven East z Poznania. W czerwcu 2000 rozpoczęto prace w charakterze generalnego przedstawiciela firmy w Rosji w celu organizacji regularnej dystrybucji. W ciągu 18 miesięcy sprzedaż holdingu w Rosji wzrosła o ponad 400%. W czerwcu 2001 r. została zarejestrowana spółka, a Prezes firmy ERBI podjął się kierownictwa firmą Den Braven Russia w charakterze Dyrektora Naczelnego. Kontrakt z holdingiem ERBI zakończył się w listopadzie 2012 kiedy rosyjski oddział Den Braven liczył już ponad 25 stałych pracowników, 2 regionalne filie i kilkuset klientów. W ciągu pierwszych 4 lat obrót firmy wzrósł 12 razy, a w okresie 2004-2008 jeszcze 10 krotnie i w 2008 roku wynosił ponad 8 mln euro rocznie. W ciągu 7 lat Den Braven Russia importował produkcję holdingu na kwotę ponad 20 mln euro, a sprzedał w Rosji za 30 mln euro! Zostały zawarte strategiczne umowy z największymi międzynarodowymi sieciami handlowymi - OBI, Castorama, Leroy Merlin. Den Braven Russia corocznie uczestniczyła w największych targach budowlanych Rosji, wypracowała kilka własnych marek handlowych, które szybko zdobyły dużą popularność na rynku produkcji budowlanej w Rosji. W latach 2010-2012 cześć produkcji została ulokowana w rosyjskich przedsiębiorstwach, co znacznie obniżyło koszty i zwiększyło dochód ze sprzedaży.

W latach 2013-2015 ERBI podjęła się nowego zadania i podpisała kontrakt z jednym z największych polskich producentów chemii gospodarczej i budowlanej - społką LAKMA. W 2013 r. w Moskwie została utworzona firma handlowa - Lakma Russia, skompletowany zespól handlowy, zorganizowana kompletna logistyka i dystrybucja produkcji Grupy Lakma. Prezes firmy ERBI został Dyrektorem Naczelnym Lakma Russia w pierwszym, najtrudniejszym, okresie funkcjonowania oddziału. Plan rozwoju firmy zakładał politykę małych kroków ("step by step"). W ciągu 2 lat wyroby chemii gospodarczej Grupy Lakma (znanych i popularnych w Polsce marek Sidolux i Perlux) zostały wprowadzona na półki w sieciach regionalnych, a produkcja chemii budowlanej (Lakma Lider, Herkules i Modesil) do dystrybutorów i przedsiębiorstw przemysłowych Rosji. Specjalnie dla rynku rosyjskiego została opracowana nowa linia niedrogich produktów pod marką "Bauseal", która od razu została zaakceptowana przez dilerów i dystrybutorów Lakmy. W ciągu 3 lat udało się zwiększyć obroty firmy o 300%. Obecnie jest to sprawnie funkcjonujący oddział handlowy o dużym potencjale rozwojowym.

Obecnie nasza firma realizuje kilka nowych projektów w Rosji.