E-mail:    

Doskonalimy istniejące oddziały


Oferta dla firm, które już maja własną strukturę handlową (oddział) w Rosji i są zainteresowane w optymizacji kosztów i dochodów

 

W większości przypadków głównymi problemami polskich firmy w Rosji są niewystarczające obroty / dochody i przez to niska rentowność, która blokuje możliwości rozwoju lub nawet funkcjonowania własnej struktury. Przyczyny mogą być różne, zazwyczaj jest ich kilka, jedna pociąga za sobą drugą i dlatego tu nie może być uniwersalnej recepty. Czasami problemy kryją się w zbyt wysokich kosztach funkcjonowania, niekonkurencyjnych cenach, niewłaściwej strukturze firmy, braku motywacji zespołu lub nieodpowiedniej polityce handlowej. Czasami są to zewnętrzne czynniki – zmiana koniunktury na rynku, przepisów prawnych, sankcje polityczne itd. W każdym przypadku warto przeanalizować sytuacje za pomocą zewnętrznego niezależnego doświadczonego konsultanta (firmy konsultacyjnej), który będzie mógł nie tylko wykryć problemy, ale i zaproponować warianty ich rozwiązania.

W tym celu proponujemy następujące usługi:

 1. Kompleksowa analiza biznesowa, w tym struktury firmy, budżetu i bilansu, systemów handlowych, finansowych, logistycznych itd. i opracowanie konkretnego planu naprawczego (w kilku wariantach)
 2. Obniżenie bieżących kosztów funkcjonowania firmy drogą ich optymizacji, w tym:
  • przeniesienie części kosztów na struktury zewnętrzne (outsorsing)
  • optymizacja podatków (ZUS, cła importowe, VAT)*
  • optymizacja systemów wynagrodzeń i prowizji (premii) pracowników
  • obniżenie kosztów logistyki (magazynowania, transportu, odpraw celnych)
  • obniżenie kosztów finansowych (w tym, kosztów transferu, kredytowania i egzekwowania zadłużeń)
 3. Optymizacja zespołu, w tym:
  • rekrutacja nowych doświadczonych specjalistów (handlowców i agentów komercyjnych, managerów)
  • opracowanie lub optymizacja systemów KPI pracowników, zakresu obowiązków, systemu naliczania wynagrodzeń, prowizji, bonusów i premii
  • optymizacja struktury kadrowej firmy

 1. Wsparcie marketingowe
  • analiza istniejących materiałów marketingowych (ulotek, katalogów, POS, stron w Internecie, multimedia reklamy itd.) i opracowanie rekomendacji po ich udoskonaleniu
  • stworzenie nowych materiałów marketingowych (nie chodzi o zwykłe tłumaczenie, tylko opracowanie od podstaw w celu uzyskania najlepszego efektu)
  • opracowanie zadań i organizacja przetargów (wśród rosyjskich agencji marketingowych) na realizacje projektów marketingowych i reklamowych, przedstawienie wyników i kontrola za wykonaniem
 2. Optymizacja polityki handlowej (po przeprowadzenie wstępnej analizy sytuacji na rynku):
  • optymizacja struktury cen, marż, narzutów, systemów rabatowych i promocyjnych
  • optymizacja struktury i kanałów dystrybucji
  • dywersyfikacja produkcji, przeniesienie akcentów na „lokomotywy sprzedaży”, restrukturyzacja pod tym kątem polityki handlowej

Wszystkie podejmowane działania i rekomendacji są nie tylko zgodne z aktualnymi rosyjskimi przepisami prawnymi, ale uwzględniają praktykę ich stosowania, bo czasami nawet prawnie nieskazitelne działania mogą spowodować agresywną reakcję ze strony państwowych urzędów.

* w większości przypadków (stosując w 100% legalne metody) udaje się uzyskać do 80% oszczędności na takich podatkach jak ZUS, PDOP, PDOF