E-mail:    


 1. Wsparcie przy organizacji sieci dystrybucji towarów i usług
 2. Pomoc przy znalezieniu i weryfikacji partnerów w Rosji i krajach WNP
 3. Kompleksowa analiza biznesowa potencjalnych partnerów, w tym struktury firmy, budżetu i bilansu, systemów handlowych, finansowych, logistycznych
 4. Opracowanie szczegółowego biznesplanu (ze wstępnym oszacowanie kosztów) wejścia do Rosji w kilku wariantach:
  • działalność eksportowa (bez tworzenia własnej struktury)
  • zatrudnienie doradców handlowych lub organizacja przedstawicielstwa
  • stworzenie własnej struktury handlowej (dla zainteresowanych - wysyłamy szczegółową ofertę).
 5. Obniżenie bieżących kosztów funkcjonowania oddziału w Rosji drogą jego optymizacji, w tym:
  • przeniesienie części kosztów na struktury zewnętrzne (outsourcing)
  • optymizacja podatków (pkt 8 oferty "Usługi finansowe")
  • optymizacja systemów wynagrodzeń i prowizji (premii) pracowników
  • obniżenie kosztów logistyki (magazynowania, transportu, odpraw celnych)
  • obniżenie kosztów finansowych w tym, kosztów transferu, kredytowania i egzekwowania zadłużeń (pkt. 9-11 oferty "Usługi finansowe")
 6. Optymizacja polityki handlowej rosyjskiego oddziału (po przeprowadzenie wstępnej analizy sytuacji na rynku):
  • optymizacja struktury cen, marż, narzutów, systemów rabatowych i promocyjnych
  • optymizacja struktury i kanałów dystrybucji
  • dywersyfikacja produkcji, przeniesienie akcentów na „lokomotywy sprzedaży”, restrukturyzacja pod tym kątem polityki handlowej