E-mail:    


 

 

  1. Opracowanie i wdrożenie optymalnej logistyki dostaw towarów do/z Unii Celnej (Rosja, Kazachstan, Białoruś), w tym transportu, odpraw celnych, magazynowania itd.
  2. Rozwiązywanie skomplikowanych sytuacji, organizacja zbiorczych wieloodcinkowych transportów, odzyskiwanie VATu, re-eksport, tranzyty towarów
  3. Dostawy próbek i wzorów towarów do klientów w Rosji
  4. Krótko- i średnioterminowe przechowywanie towarów na terenie Rosji, przy pełnym zakresie usług magazynowych
  5. Opracowanie, druk i oklejanie towarów etykietkami w języku rosyjskim (dopilnowanie 100% zgodności z przepisami Rosji)
  6. Praca z reklamacjami w Rosji i Białorusi
  7. Organizacja badań jakości towarów i zgodności ze standardami Unii Celnej w instytucjach państwowych Rosji i Białorusi, uzyskanie protokołów badań
  8. Certyfikacja produkcji dla eksportu do Unii Celnej (po minimalnych kosztach), w tym zezwolenia na import "SGR", atesty, certyfikaty jakości, specjalizowane świadectwa itd.