E-mail:    


 1. Organizacja biznes-wyjazdów do Rosji lub partnerów rosyjskich do Polski, w tym:
  • pomoc w uzyskaniu wiz
  • przygotowanie biznes-wyjazdu (opracowanie planu pobytu, uzgodnienie terminów spotkań)
  • rezerwacja hoteli, biletów, spotkanie na lotnisku
  • usługi doświadczonego konsultanta-tłumacza pod czas pobytu
  • wsparcie przy prowadzeniu negocjacji z partnerami rosyjskimi
  • przygotowanie podsumowań i listów intencyjnych
 2. Organizacja udziału w targach międzynarodowych na terenie Rosji
  • załatwienie spraw organizacyjnych (przygotowanie dokumentów, rezerwacja miejsca itd.)
  • przygotowanie stoiska (w tym dostawa wzorców produkcji i katalogów)
  • usługi doświadczonego konsultanta-tłumacza i hostess na targach
  • organizacja spotkań z partnerami na targach (szczegóły w pkt. 9)
  • przygotowanie podsumowania (wprowadzenie wizytówek do bazy danych, sprawdzenie danych, rozesłanie do wizytorów listów z podziękowaniami lub ofertami)
 1. Pomoc przy uruchomieniu start-upów:
  • załatwienie formalności podatkowych, skarbowych i urzędowych
  • wybór optymalnej lokalizacji, wynajem pomieszczeń (mieszkań, biur, pomieszczeń magazynowych i hal produkcyjnych)
  • organizacja prac remontowych, zakup sprzętu biurowego, mebli, komputerów
  • 0rganizacja pełnej infrastruktury (komercyjnej, logistycznej i administracyjnej) przygotowanie i/lub adoptowanie standardowych procedur polskich (unijnych), nadzorowanie ich wdrożenia do nowej lub istniejącej struktury komercyjnej
  • pomoc przy nawiązaniu współpracy z krajowym «otoczeniem» (czyli urzędami i resortami państwowymi, agencjami marketingowymi i reklamowymi, i, oczywiście z partnerami, klientami i konkurencja)
 2. Zastrzeżenie znaków towarowych